Unijní agentura Eurofound o proměnách trhu práce během koronavirové pandemie – publikace výzkumných pracovnic VÚPSV

Observatoř EurWORK unijní agentury Eurofound kontinuálně mapuje změny na pracovním trhu EU.  Nyní tyto její publikace již zachycují i dopady koronavirové pandemie. Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., z VÚPSV podrobila reportovaná data z reprezentativních šetření jednotlivých národních států  EU komparativní analýze.

 

Working paper  Renaty Kyzlinkové Working life during the COVID-19 pandemic as observed through national research data poukazuje na značné pohyby v pracovních režimech obyvatel EU vedoucí k nárůstu celkové nejistoty v jejich životech. Zároveň data ukazují výrazné mnohorozměrné prohlubování sociálních nerovností a rozdílnou intenzitu dopadu pandemie na strukturu trhů práce jednotlivých zemí EU.

 

Další dvě výzkumné pracovnice VÚPSV –  PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., a Ing. Soňa Veverková  –  připravily ve zmíněné publikační řadě observatoře EurWORK národní zprávu (working paper) za Českou republiku  Czechia: Working life in the COVID-19 pandemic 2020, která vyšla letos v březnu.

Working paper  Renaty Kyzlinkové: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21058.pdf

Working paper Štěpánky Lehmann a Soni Veverkové:

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21011.pdf

 

Všechny národní zprávy observatoře EurWORK z 23. března 2021 (aktualizováno 22. dubna 2021):

https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2021/working-life-in-the-covid-19-pandemic-2020#tab-03

Kategorie Aktuality CZ.