VÚPSV zve na online workshop „Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění“ – čtvrtek 24. června 2021 od 13:30

Na workshopu budou představeny a diskutovány hlavní výsledky výzkumu realizovaného pro MPSV v rámci projektu VÚPSV „Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (2019–2022)“. V šetření bylo dotázáno 1 691 respondentů ve věku 18 až 65 let – jedná se o reprezentativní soubor populace ČR.

Workshop se uskuteční online formou ve čtvrtek 24. června 2021 od 13:30 do 16:00.

Odkaz zašleme registrovaným účastníkům e-mailem den před konáním workshopu, tedy 23. června.

Z workshopu bude pořízen záznam, který bude pro registrované dostupný online, a sice po dobu následujících sedmi dní.

Stručný formulář k registraci: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52sP9r9wrB_MkhRJ6vNqW4ejpebM4Hq4jsMjqoPBmBdaung/viewform

Kategorie Aktuality CZ.