Analýza obsahu práce − cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě

Richard Ornstein

Článek je dílčím výstupem projektu, který dle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje nástroj zajišťující objektivní zkoumání prací za účelem podpory rovného a spravedlivého odměňování za práci ve veřejné správě. Náročným předmětem rozhodování při aktualizaci  katalogu prací ve veřejných službách a správě je zařazování povolání do příslušné platové třídy, která odpovídá skutečné náročnosti práce. Objektivní rozhodnutí o tarifním zařazení prací musí být výsledkem analytického procesu, který vychází vstříc uplatňování oprávněných požadavků  změn, odstraňuje negativa intuitivního rozhodování a zaručuje správnost tarifního vyjádření složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.

Ornstein, Richard, Analýza obsahu práce − cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě FSP, č. 2, 2021
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .