Diskriminace na pracovišti

Vladimír Barák

Tomšej, Petr: Diskriminace na pracovišti. Praha: Grada, 2020, 176 stran, ISBN: 978-80-271-1014-8

Recenze představuje a hodnotí monografii Petra Tomšeje Diskriminace na pracovišti. Autor knihy, profesí právník, pojímá diskriminaci jako velmi závažný problém, proti kterému je nutné na základě a prostřednictvím platné legislativy bojovat. Kniha si díky poměrně úzkému zaměření,  kdy se zabývá situací na pracovišti, udržuje velmi konkrétní a srozumitelný rámec. Svému čtenáři zprostředkovává důkladný vhled do problematiky a díky velmi srozumitelně podaným radám a návodům může být pojímána i coby příručka, kdy a jak se proti diskriminaci na pracovišti  bránit.

Barák, Vladimír, Diskriminace na pracovišti. FSP, č. 2, 2021
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .