Ekonomie koblihy

Jan Keller

Kate Raworth: Ekonomie koblihy. Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století. Praha: Družstevní nakladatelství IDEA, 2020, 311 stran, ISBN 978-80-907775-1-4

Autor recenzovanou knihu vyzdvihuje jako velmi zdařilé shrnutí dosavadních snah spojit problematiku ekologicky udržitelné ekonomiky s otázkou sociální spravedlnosti. Recenze chválí například autorčinu schopnost výstižně vizualizovat komplikované souvislosti pojednávaných témat.  Zároveň Jan Keller poukazuje na některé slabiny hodnocené knihy − ohledně autorů zabývajících se týmiž tématy postrádá odkazy například na práce Richarda Douthwaita či Harmana Dalyho. Větší důkladnost by J. Keller uvítal kupříkladu u problematiky nepodmíněného základního  příjmu nebo možností současných megapolí prosadit zásady udržitelného rozvoje.

Keller, Jan, Ekonomie koblihy. FSP, č. 2, 2021
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .