Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015−2021

Jiří Vopátek

Abstrakt
Příspěvek analyzuje dopady valorizace na procentní výměru řádného starobního důchodu v období 2015−2021. Procentní výměra stanovená dle parametrů pro příslušný rok se v následujících letech valorizuje. Autor upozorňuje na valorizační anomálii, kterou identifikoval u jím  vymezených příjmově typizovaných jedinců. Dokládá, že dříve stanovené procentní výměry po jejich valorizaci v roce 2021 jsou v konkrétních modelových případech vyšší oproti procentním výměrám stanoveným pro rok 2021. Článek tak poukazuje na začínající mikroekonomické  nevyrovnané chování důchodového systému.

Klíčová slova: řádný starobní důchod, procentní výměra, valorizace, příjmovně typizovaný jedinec, předdůchodový příjem, valorizační anomálie

Vopátek, Jiří, Mikroekon. pohled na vývoj procentní výměry řád. starob. důchodu s poukazem na valoriz. anomálii v období 2015−2021. FSP, č. 2, 2021
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .