Možnosti automatizace procesů a zjednodušení činností zaměstnanců balneoprovozů lázní

Miroslav Kot

Článek se zabývá hledáním nových řešení (zejména robotizace a automatizace) v oblasti lázeňství, která by přinesla vyšší využití moderních technologií a zefektivnění provozu a v konečném důsledku i více času a lepší péči pro zákazníky. Autor zvažuje využití robotize pro automazizaci  jednoduchých a opakujících se procesů a zároveň poukazuje na to, že pro složitější činnosti bude nutné využití složitějších nástrojů včetně umělé inteligence.

Kot, Miroslav, Možnosti automatizace procesů a zjednodušení činností zaměstnanců balneoprovozů lázní. FSP, č. 2, 2021
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .