Výzkumná pracovnice VÚPSV Sylva Höhne v rozhovoru pro Český rozhlas o problematice náhradního výživného

30. června vysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž informující o základních parametrech a podmínkách náhradního výživného, tedy nové sociální dávky, o kterou lze žádat od letošního 1. července. Jednou z odborných respondentek byla Ing. Sylva Höhne, výzkumná pracovnice VÚPSV. Upozornila na úskalí, která mohou provázet žádosti o náhradní výživné.

Náhradní výživné je nová sociální dávka, o kterou mohou žádat nezaopatřené děti, resp. jejich rodiče, jimž druhý rodič platí nižší nebo neplatí žádné výživné. Podmínkou je vymáhání dlužného výživného po povinném rodiči prostřednictvím exekuce či soudu. Náhradní výživné bude vypláceno nejvýše do částky soudem stanoveného výživného, maximálně však do výše 3 000 Kč.

V reportáži Českého rozhlasu Sylva Höhne uvádí, že pro některé samoživitele může být problematickou podmínkou zahájení exekučního řízení. Důvodů může být několik: například nelze druhého rodiče dohledat nebo se oprávněný rodič může obávat, že případná exekuce zhorší jinak poměrně dobrý vztah mezi bývalými partnery či chování povinného rodiče k samotnému dítěti.

Určité úskalí spatřuje S. Höhne také v tom, že náhradní výživné se jako nová sociální dávka bude započítávat do rozhodného příjmu pro žádosti o jiné sociální dávky. Může tak nastat situace, kdy po přiznání dávky náhradního výživného rodina již nesplní nárok na jinou dávku, případně jí tato bude snížena. Navýšení celkového příjmu některých domácností tak může být ve výsledku jen velmi omezené.

Reportáž Českého rozhlasu k poslechu:  https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2021-06-30  (v čase vysílání od cca 6:43).

Kategorie Aktuality CZ.