Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona

Vladimír Barák

Šmíd, Martin (ed.): Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 324 stran, ISBN: 978-80-7598-850-8.

Kniha shrnuje prvních deset let platnosti zákona č. 198/2009 Sb., Zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon). Editor publikace Martin Šmíd měl velmi těžký úkol: zapracovat příspěvky  dvacítky autorů a jejich pohledů na antidiskriminační zákon nejen z hlediska právního, ale i dalších společenských věd. Jednotlivé kapitoly jsou sice logicky uspořádané, ale mají velmi různou kvalitu zpracování.

Barák, Vladimír, Právo na rovné zacházení_Deset let antidiskriminačního zákona. FSP, č. 3, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .