Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny

Lenka Farkačová

Abstrakt
Cílem příspěvku je zjistit, která ze zemí Visegrádské skupiny má nejpřívětivější daňové prostředí pro podnikatelské subjekty. Předpokladem je, že výchozím bodem pro zajištění podnikatelské aktivity a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti je přívětivé podnikatelské prostředí. K  dosažení stanoveného cíle byla využita metoda MCDA. Analyzovaná kritéria jsou: daňové zatížení a pohodlí vypořádání; kvalita správy daňového systému; HDP; odměna za práci; míra korupce. Jako nejpřívětivější daňové prostředí pro podnikatelské subjekty se jeví Maďarsko. Zároveň  je nutné uvést, že v širším kontextu a v porovnání jednotlivých faktorů s ostatními zeměmi EU jsou si země Visegrádské skupiny v mnohém poměrně blízké. Kupříkladu v hlediscích, jako je míra korupce, ale i výše odměny za práci. Je nutné upozornit i na odvrácenou stranu přívětivosti  podnikatelského prostředí. Kupříkladu velice nízká cena lidské práce může vést k upřednostňování lidské práce nad vývojem a aplikací technologických inovativních řešení.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, Visegrádská skupina, daně, digitální agenda.

Farkačová, Lenka, Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny. FSP, č. 3, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .