Recenzní dvojpohled na knihu „Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny“ (upoutávka na 4. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou dva příspěvky z letošního 4. čísla časopisu Fórum sociální politiky.

Jde o dvě recenze jedné a téže knihy –  Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny (Hrubec, M. – Brabec, M. – Minářová, M., Praha: Epocha, 2021).  Týká se to tématu, jemuž se časopis Fórum sociální politiky během uplynulých dvou let věnoval opakovaně: nepodmíněného základního příjmu (NZP).

Teolog, pedagog a publicista Jiří Silný publikaci chválí jako dobrý příspěvek k současné diskusi. Vyzdvihuje například část referující o experimentech s praktickým zaváděním NZP v sedmnácti zemích několika kontinentů a chválí i přístupný jazyk hodnocené knihy.

Sociolog a politolog Jiří Mertl je k publikaci kritičtější: sice ji doporučuje jako čtivý počáteční vhled do dané problematiky, ale kniha podle něho nepřináší do debat nic příliš nového. S ohledem na to, jak jednostranně koncept NZP v České republice pojímají zejména mainstreamoví ekonomové, recenzent knize vytýká, že se vyhnula těmto specifikům, ba  kuriozitám dosavadních českých úvah o NZP.  Podle Jiřího Mertla je třeba  přejít od obecné politicko-filozofické debaty o NZP k propracované praktické argumentaci cílené na české zvláštnosti postojů k nepodmíněnému základnímu příjmu.

Kategorie Aktuality CZ.