Stárnutí na venkově − podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech

Anna Beránková

Vidovićová, Lucie − Petrová Kafková, Marcela − Hubatková, Barbora − Galčanová Batista, Lucie: Stárnutí na venkově: podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); Brno: Masarykova univerzita, 2018, 141 stran, ISBN 978- 80-7419-280-7.

Recenzovaná kniha popisuje specifika stárnutí na českém a moravském venkově. Z různých úhlů objasňuje problematiku „městské myšlenkové hegemonie“, kdy i zdánlivě objektivní škály posuzující přátelskost prostředí jen málo vypovídají o jiném než městském prostředí. Je též  problematizován koncept „aktivního stárnutí“, který zohledňuje především „městské“ aktivity (např. účast na kurzech a skupinových cvičeních), nikoliv však venkovskou činorodost, která k samostatnému životu na venkově nedílně patří. Limitem knihy je, že mezi respondenty nejsou  výrazněji zahrnuti starší a méně soběstační senioři.

Beránková, Anna, Stárnutí na venkově − podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. FSP, č. 3, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .