Nová monografie VÚPSV: Homoparentální rodiny

NEŠPOROVÁ, Olga: Homoparentální rodiny / Same-sex parented families. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. 94 s., lit., obr., příl. – ISBN 978-80-7416-410-1 (print), 978-80-7416-411-8 (pdf)

Nová monografie VÚPSV představuje výsledky kvalitativního výzkumu homoparentálních rodin, tedy rodin či domácností, ve kterých jsou děti vychovávány rodičovským párem stejného pohlaví.

Publikace popisuje každodenní zkušenosti ze života lesbických a gay rodičů a jejich dětí. Zaměřuje se na rozdíly mezi biologickým a sociálním rodičovstvím, jakož i na rozdíly mezi lesbickými a gay rodičovskými páry a utvářením jejich rodin.

Výzkum potvrdil, že absence rodičovských práv pro registrované stejnopohlavní páry je aktuálně LGB rodiči vnímána jako hlavní nedostatek a zátěž pro fungování jejich rodin. Osvojení dítěte partnera ani osvojení cizího dítěte není párům leseb a gayů umožněno, což znamená, že neexistuje žádný právní vztah mezi dítětem a jeho sociálním (nebiologickým) rodičem. Z této perspektivy lze konstatovat, že homoparentální rodiny nejsou v České republice státem ani právem uznávány.

 

Kategorie Aktuality CZ.