Vyšel nový Dokumentační zpravodaj vydávaný knihovnou VÚPSV (nyní za červenec – srpen 2021)

Dokumentační zpravodaj knihovny VÚPSV je vydáván s dvouměsíční periodicitou. Zachycuje široké spektrum odborné literatury a dokumentů z oblasti sociální politiky.

Dokumentační zpravodaj registruje formou bibliografických údajů a anotací jednak přírůstky v knihovně VÚPSV, jednak výběr z internetových dokumentů z produkce významných institucí, jako jsou Evropská komise, nadace Eurofond či OECD, a z oborově relevantních internetových knihoven (např. Wiley Online Library).

Nejnovější vydání Dokumentačního zpravodaje (červenec – srpen 2021) nabízí rychlou orientaci v aktuálních publikacích zejména k tématům práce, zaměstnanosti a mezd. Řada titulů se týká i rodinné politiky, problematiky životní úrovně či fenoménu stáří.

Kategorie Aktuality CZ.