Účast výzkumných pracovnic VÚPSV na „Fóru rodinné politiky 2021“

Čtvrtého ročníku konference „Fórum rodinné politiky“, pořádané ve dnech 7.– 8. září 2021 Ministerstvem práce a sociálních věcí, se jako každý rok aktivně zúčastnily i výzkumné pracovnice z výzkumné skupiny VÚPSV „Rodinná politika“.

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D., vedoucí výzkumného projektu VÚPSV Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612) , vystoupila v diskusním panelu 16. Jak chránit dítě v rodičovském sporu?.

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D., představila v rámci panelu 17. Duhové rodiny a postavení dětí v těchto rodinách výsledky kvalitativního výzkumu homoparentálních rodin, který v roce 2020 realizovala v rámci pětiletého projektu VÚPSV Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (IP70606).

Konference byla přenášena online. Videozáznamy dvou výše uvedených panelů:

Panel 16. Jak chránit dítě v rodičovském sporu?
https://event.eventee.co/event/10233/detail/session-detail/56884

Panel 17. Duhové rodiny a postavení dětí v těchto rodinách
https://event.eventee.co/event/10233/detail/session-detail/56885

Další informace o konferenci: https://www.subscribepage.com/forumrodina2021

Kategorie Aktuality CZ.