VÚPSV na mezinárodní konferenci „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“

Výzkumní pracovníci VÚPSV, v. v. i., se dne 29. 9. 2021 zúčastnili mezinárodní konference „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ pořádané Asociací samostatných odborů.

Na konferenci, která se konala v Kongresovém centru v Praze,  přednesli  Mgr. Aleš Kroupa a Ing. Soňa Veverková  příspěvek s názvem „Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu“. Zaměřili se na to, jak  obyvatelé evropských států subjektivně vnímají jednotlivé důvody diskriminace, a na aktivity, které za účelem omezení diskriminace vykonávají sociální partneři na evropské, sektorové a národní úrovni.

Odkaz na webovou stránku konference včetně jejího programu: https://konference.odbory.info/ .

Kategorie Aktuality CZ.