VÚPSV na konferenci „Hradecké dny sociální práce 2021“

Výzkumné pracovnice VÚPSV se dne 23. 9. 2021 zúčastnily celostátní konference „Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci“, pořádané Filozofickou fakultou Univerzity v Hradci Králové pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Na konferenci přednesly PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA, a Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., příspěvek s názvem „Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi“, ve kterém seznámily posluchače s dílčími výsledky stejnojmenného výzkumu.

Na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV výzkumnice poukázaly na to, jak dvojkolejnost české legislativy v oblasti náhradní rodinné péče spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v náhradní rodinné péči. Autorky popisují zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciují diskusi na toto téma.

Odkaz na webovou stránku konference včetně jejího programu:

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/veda-a-vyzkum/konference/hradecke-dny-socialni-prace-2021/o-konferenci

Kategorie Aktuality CZ.