Nový policy brief VÚPSV: Problematika vymezování kvality výkonu sociální práce

Svými policy briefs nabízí VÚPSV stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Třetí letošní číslo z ediční řady Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., shrnuje zejména výsledky odborné monografie Havlíková, Jana – Hubíková, Olga – Musil, Libor – Trbola, Robert:  Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno, 2021, 123 stran, ISBN 978-80-7416-416-3.

 

Z uvedených zjištění a doporučení vybíráme:

  • kvalitu v sociální práci nelze chápat úzce, např. jen jako „spokojené klienty“. Vhodným přístupem je Donabedianův model dimenzí kvality, zahrnující strukturní, procesní a výsledkovou dimenzi, rozšířený o „kontext“ a „celkovou orientaci organizace“;
  • vztah mezi strukturní, procesní a výsledkovou dimenzí kvality je do určité míry lineární: dobrá úroveň strukturní kvality se obvykle projeví v dobré procesní kvalitě a ta se pak odrazí ve výsledkové kvalitě;
  • s hodnocením výsledkové kvality je ale v sociální práci potíž, protože účinky a dopady sociální práce na kvalitu života klientů a společnosti jsou velkou měrou ovlivňovány intervenujícími faktory, které leží mimo přímý vliv sociálního pracovníka.

Nový policy brief je dostupný zde:

 

Odborná monografie, z níž – kromě jiných zdrojů – nový policy brief čerpá, je dostupná zde:  https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_490.pdf

Kategorie Aktuality CZ.