4. letošní policy brief VÚPSV: Bezdětní a postoje k rodičovství

Svými policy briefs nabízí VÚPSV stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Čtvrté letošní číslo z ediční řady Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., přináší zejména hlavní zjištění odborné monografie Paloncyová, Jana – Hašková, Hana – Höhne, Sylva –Kuchařová, Věra – Žáčková, Lucie – spolupráce Lukić,  Aco: Bezdětní a postoje k rodičovství. Praha: VÚPSV, v. v. i.2021. – 170 stran – ISBN 978-80-7416-412-5. 

Z uvedených zjištění vybíráme:

sedm z deseti dotázaných bezdětných ve věku 25 až 44 let by se v budoucnu chtělo stát rodičem, pouze jeden z deseti rodičovství ve svém dalším životě otevřeně odmítl;

– tři z deseti respondentů označili dosavadní bezdětnost za jednoznačně svobodnou volbu;

za nejdůležitější podmínky pro to být rodičem označili bezdětní fungující partnerský vztah, samostatné bydlení a dostatečný příjem.

Výzkumnice doporučují mj. zlepšit podmínky zaměstnávání rodičů malých dětí, především podpořit a vhodně nastavit flexibilní formy práce a rovněž posílit záruky návratu rodiče po rodičovské dovolené do původního zaměstnání.

Nový policy brief je dostupný zde:

 

Plné znění odborné monografie, z níž – kromě jiných zdrojů – nový policy brief čerpá:    https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_487.pdf

Kategorie Aktuality CZ.