Pozvánka na přednášku „Etnicky senzitivní data“; FSS MU Brno, 20. října 2021 od 14 hod.

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Ivany Šimíkové, výzkumné pracovnice VÚPSV, která představí projekt „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“

Příspěvek se zaměří na představení společenského kontextu a jeho vlivu na realizaci projektu. Diskutována budou i hlavní metodologická úskalí plynoucí z charakteru cílové populace jako tzv. hard to survey populace. Přednášející dále pojedná mimo jiné o způsobu vymezení a identifikace cílové populace nebo o konstrukci opory výběru a výběrového vzorku.

Přednáška se koná 20. října 2021 od 14 hod. v učebně U34 na FSS MU v Brně, Joštova 10.

 

Kategorie Aktuality CZ.