Videozáznam přednášky Lucie Vidovićové „O rodinách se seniorem a seniorských rodinách“

19. října 2021 pronesla Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D, výzkumná pracovnice VÚPSV a odborná asistentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, na FSS MU Brno přednášku „O rodinách se seniorem a seniorských rodinách“. Přinášíme link na videozáznam této přednášky.

Dr. Lucie Vidovićová se mimo jiné pozastavila nad otázkou, proč v rodinné politice tak dlouho chyběli senioři a seniorky a co nám rozšíření pohledu může přinést nejen pro lepší „policy-making“ v oblasti rodiny, ale i pro dosahování cílů společnosti přátelské ke každému věku.

Videozáznam je dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=NgFH7Edj2yE

Kategorie Aktuality CZ.