Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů

Jan Mertl

Abstrakt
Článek se věnuje univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Jeho cílem je objasnit smysl a účel těchto dvou základních složek zdravotnictví na úrovni obecného teoretického konceptu a rovněž nastínit mechanismy jejich konstrukce a financování včetně vybraných empirických  údajů ze zemí OECD. Každá ze složek má vlastní zákonitosti fungování (i ve vazbě na pozici pacienta) a mechanismy kontroly nákladů. V univerzální části systému může být, zejména v systému více zdravotních pojišťoven, přítomna variabilita. Mezi oběma částmi v principu může být  vztah vzájemně se doplňující (s možnými synergiemi, které lze systémově podporovat), nebo substituční (antagonistický). Ve zdravotní politice je žádoucí obě části systému využívat v souladu s jejich vlastnostmi a účelem, jehož chceme dosáhnout. To může napomoci překonat problémy  se standardem a nadstandardem zdravotní péče, jak je v české zdravotní politice sledujeme dlouhodobě.

Klíčová slova: zdravotní pojištění, standard zdravotní péče, sociální politika, veřejné finance

Mertl, Jan, Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů FSP, č. 4, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .