Laický soudce − historický relikt či funkční garant pracovněprávní ochrany?

Petr Frischmann

Článek se zabývá problematikou účasti laických přísedících v pracovněprávním soudnictví. Podle autora specifika pracovního práva účast laiků legitimizují, což dokládá i zahraniční zkušenost. Ke zvýšení funkčnosti a k potřebné generační obměně přísedících je však nezbytné posílení  nezávislosti systémovými úpravami délky mandátu a mechanismu ustanovování do funkce. Spolu s těmito změnami má potenciál zvýšit kvalitu a funkčnost účasti přísedících v pracovněprávních sporech zejména vzdělávání a kvalitnější odměňování.

Frischmann, Petr, Laický soudce − historický relikt či funkční garant pracovněprávní ochrany FSP, č. 5, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .