Lidské zdroje v integračních sociálních podnicích

Marie Dohnalová − Kateřina Legnerová − Marek Stříteský

Článek se věnuje problematice integračních sociálních podniků v České republice. Mimo vlastní zaměstnávání znevýhodněných osob tyto typy podniků nabízejí rekvalifikaci a odborné poradenství. Příspěvek představuje výsledky výzkumu lidského kapitálu v českých integračních  sociálních podnicích v roce 2020. Výzkumný vzorek tvořilo 52 případových studií integračních sociálních podniků různých právních forem. Výzkum potvrdil nezastupitelnou roli tohoto typu podniků při zaměstnávání lidí ze znevýhodněných sociálních skupin.

Dohnalová, Marie, Lidské zdroje v integračních sociálních podnicích. FSP, č. 4, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .