Nová vědecká éra? Od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu

Jan Keller

Hrubec, Martin − Kopecký, Martin (eds.): Nová vědecká éra?: od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu. (eds.). Praha: Epocha, 2021, 153 stran, ISBN 978-80-278-0029-2.

Recenze kladně hodnotí popis aktuální situace v oblasti bádání věd o společnosti a v oblasti věd humanitních. Určité rezervy spatřuje recenzent v odhalování hlubších příčin současného stavu, kdy je bádání ve zmíněných oblastech podrobeno dvojjedinému tlaku komercionalizace a  byrokratizace. Určitou skepsi pak Jan Keller vyjadřuje ohledně návrhů na řešení neutěšených poměrů. Vyslovuje přesvědčení, že kniha je příkladná nejen ve svých analýzách, ale také v míře bezmocnosti, s jakou badatelé v oblasti společenských věd na takto skvěle popsanou situaci  reagují.

Keller, Jan, Nová vědecká éra Od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu. FSP, č. 5, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .