Rozhovor s ředitelem VÚPSV o situaci a perspektivách výzkumu v České republice

Listopadové vydání časopisu MM Průmyslové spektrum přináší rozhovor s ředitelem VÚPSV Robinem Maialeh.

Hlavním tématem interview je situace a perspektivy vědy a výzkumu v České republice, a to zejména výzkumu v oblasti společenských věd.

Při zdůvodnění důležitosti společenskovědního výzkumu Robin Maialeh mimo jiné uvedl: „Pokrok pod zastřešujícím pojmem Průmyslu 4.0 vytváří enormní potenciál pro výkonnost ekonomik, na druhou stranu bez sofistikované sociální a hospodářské politiky může představovat velkou hrozbu pro široké skupiny obyvatel. Jinými slovy proměna charakteru výroby si nutně vyžádá proměny na úrovni společnosti“.

Rozhovor s ředitelem VÚPSV Robinem Maialeh je v plné verzi dostupný zde: https://www.mmspektrum.com/clanek/vyzkum-v-cesku-lide-a-prace

Kategorie Aktuality CZ.