Vyšlo 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky: k sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako loňské říjnové číslo Fóra sociální politiky zabývá se i letošní 5. vydání FSP sociálně politickými dopady koronavirové pandemie.

Z obsahu 5. čísla vybíráme:

Recenzované články                                                                                                                                       

Dopady pandemie covidu-19 na zaměstnanost osob starších 50 let v evropských zemích
Lenka Lakotová

The impact of the coronavirus pandemic on the implementation of new occupational pension schemes in Poland
Marek Szczepański

Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění
Helena Marešová − Marie Táborská − Noemi Roupcová

 

Poznatky z výzkumu

Dopady pandemie na sólo rodiče – první výsledky výzkumu
Sylva Höhne

Diskuse

Laický soudce − historický relikt či funkční garant pracovněprávní ochrany?
Petr Frischmann

Recenze

Sociolog Jan Keller hodnotí publikaci „Nová vědecká éra?“

Ekonom Jan Mertl recenzuje knihu „Česko versus budoucnost“

 

Celé 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde:

https://old.rilsa.cz/2021/11/03/forum-socialni-politiky-5-2021/

Kategorie Aktuality CZ.