Novinky.cz o prvních výsledcích průzkumu VÚPSV z projektu „Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče“

Novinky.cz, nejčtenější český zpravodajský portál, uveřejnily článek o dopadech koronavirové pandemie na české samoživitele a samoživitelky. Hlavním zdrojem zprávy byl výzkum VÚPSV.

Novinky.cz vycházejí zejména ze článku „Dopady pandemie na sólo rodiče − první výsledky výzkumu“, který publikovala výzkumná pracovnice VÚPSV Sylva Höhne v říjnovém vydání časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Autora serveru Novinky.cz zaujala z dotazníkového šetření provedeného v období od března 2020 do března 2021  například tato zjištění: „Bytová situace se zhoršila u osmi procent respondentů, zlepšila u tří procent. Těžší podmínky na trhu práce pocítila takřka čtvrtina sólo rodičů, lepší pět procent. Slaďování práce a rodiny bylo horší u třetiny samoživitelů a samoživitelek, lepší pak u dvanácti procent“.

 

Článek zpravodajského portálu Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/samozivitelkam-sebral-covid-penize-ale-zlepsil-vztah-s-detmi-40378175?fbclid=IwAR2dKZQCrAU6Lp-Mf-5Qo4y1ZHyF6rh8cO7XDLJLea-G9Jlkqhodd3d2OFY

Článek „Dopady pandemie na sólo rodiče − první výsledky výzkumu“ z Fóra sociální politiky: https://old.rilsa.cz/2021/11/03/dopady-pandemie-na-solo-rodice-%e2%88%92-prvni-vysledky-vyzkumu/

Plné znění všech vydání časopisu Fórum sociální politiky v internetovém archivu: https://old.rilsa.cz/casopis/archiv-cisel/

Kategorie Aktuality CZ.