Seminář VÚPSV „Vyhodnocování účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“

Online seminář představil i klíčový výstup projektu, v němž se VÚPSV věnoval vyhodnocování efektivity nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 

V úterý 30. listopadu 2021 se v rámci projektu VÚPSV „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti“ konal závěrečný online seminář. V jeho průběhu byli účastníci z řad odborné veřejnosti seznámeni s novými poznatky v problematice hodnocení dopadů a cílenosti vybraných nástrojů APZ. Konkrétně se to týkalo rekvalifikací, veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst.

Zajímavé informace přinesla například prezentace, která se věnovala individuální práci s klienty Úřadu práce ČR. Závěrečný blok, přednesený profesorem Tomášem Sirovátkou (VÚPSV), představil klíčový výstup celého projektu:  Systém vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ.

Zveřejněné výstupy projektu a informace o uvedeném semináři naleznete na webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zde: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=344

Kategorie Aktuality CZ.