Podpora přípravy na partnerský a rodinný život lidí s mentálním postižením: připravenost sexuálních důvěrníků

Jana Bernoldová − Marija Zulić − Iva Strnadová − Kateřina Sedláková

Abstrakt
Cílem předkládaného výzkumu bylo analyzovat, jaký je pohled sexuálních důvěrníků na podporu přípravy na partnerský a rodinný život mladých lidí s mentálním postižením. Šest zúčastněných sexuálních důvěrníků zaujímalo respektující a otevřený postoj k sexualitě svých klientů. Pro  práci se sexualitou a vztahy považovali důvěrníci za důležité zabezpečit organizaci a vybavit se kompetencemi. Otázka plánování rodičovství nebyla řešena na organizační úrovni a důvěrníci popisovali rozporuplné pocity vztahující se k případné podpoře klientů při řešení jejich touhy po  dětech. Důvěrníci pociťovali společenský tlak směřující k prevenci početí klientů spojený s tématem plánování jejich rodičovství.

Klíčová slova: mentální postižení, sociální pracovníci, profesní příprava, plánování rodičovství, sexualita

Bernoldová, Jana, Podpora přípravy na partnerský a rodinný život lidí s mentálním postižením_připravenost sexuálních důvěrníků. FSP, č. 6, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .