Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách

Josef Horňáček

Článek představuje a hodnotí projekt „Barvy brněnského Bronxu“, který se odehrával v průběhu let 2017−2020 ve městě Brno v oblasti zasažené sociálním vyloučením. Projekt vycházel z teoretického předpokladu, že rozvoj komunitního života a kulturních aktivit zlepší kvalitu života v  lokalitě. Kladl si za cíl posílit participaci cílové skupiny prostřednictvím kreativních aktivit realizovaných přímo v místních podmínkách. Článek zjišťuje, že aktivity projektu přinesly vyšší zapojení cílové skupiny do života sledované lokality.

Klíčová slova: projekt Barvy brněnského Bronxu, Brno, Česká republika, Romové, sociální vyloučení, sociální začleňování, participace.

Horňáček, Josef, Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách. FSP, č. 6, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .