Sociální solidární ekonomika

Jiří Silný − Karolína Silná

Článek seznamuje se vznikem a obsahem pojmu sociální solidární ekonomika a stručně představuje současné světové i české aktivity, které o sociální solidární ekonomice šíří povědomí. Autoři ji prezentují jako koncept schopný udržitelně zajišťovat základní potřeby a přispívat k sociální soudržnosti a ekologické odolnosti.

Silný, Jiří, Sociální solidární ekonomika. FSP, č. 6, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .