Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19

Jiří Vyhlídal

Abstrakt
Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé  části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u  jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.

Klíčová slova: zaměstnanost, Česká republika, koronavirová pandemie, úřad práce, program Antivirus

Vyhlídal, Jiří, Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19. FSP, č. 6, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .