Vyšlo 6. číslo časopisu Fórum sociální politiky: mj. o bezdětnosti, sexuálních důvěrnících a strategiích zaměstnavatelů během koronavirové pandemie

I prosincové číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 6. čísla vybíráme:

Recenzované články                                                                                             

Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu
Hana Hašková

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19
Jiří Vyhlídal

Podpora přípravy na partnerský a rodinný život lidí s mentálním postižením: připravenost sexuálních důvěrníků
Jana Bernoldová a kol.

Poznatky z výzkumu

Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách
Josef Horňáček

Knihy, které nezestárly

Malé je milé
Jan Keller

Recenze

Ekonom Jan Mertl  hodnotí publikaci „Doba koronavirová“

Ekonom Michal Šoltés recenzuje knihu „Základní příjem ve světě“

 

Celé 6. číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde:    https://old.rilsa.cz/2021/12/21/forum-socialni-politiky-6-2021/

Kategorie Aktuality CZ.