Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny

Michal Šoltés

Hrubec, Marek – Brabec, Martin – Minářová, Markéta: Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Epocha, 2021, 144 stran, ISBN 978-80-278-0.

Recenze poukazuje na nekritičnost autorů při popisu nepodmíněného základního příjmu. Původní text nerozvíjí důležité aspekty implementace nepodmíněného základního příjmu (NZP) do detailu a opomíjí otázku financování. Navzdory své neoblíbenosti mezi zastánci NZP je  problematika jeho financování naprosto zásadní. Nejde pouze o otázku, z jakých daní by nepodmíněný základní příjem měl být financovaný, ale také o distribuční a distorzní vliv takových daní. Dosavadní pilotní a experimentální projekty jsou nedostatečné k pochopení a zobecnění  dopadů zavedení nepodmíněného základního příjmu.

Šoltés, Michal, Základní příjem ve světě_argumenty, experimenty, dějiny. FSP, č. 6, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .