Rozhovor na ČT 1 o „Národním týdnu manželství 2022“ s odkazem na studii Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

V tomto týdnu (14. – 20. 2. 2022) probíhá 16. ročník „Národního týdne manželství“ – akce zaměřené na podporu tradiční formy partnerského soužití. Řada textů od pořadatelské organizace se vztahuje k výzkumu českých rodin, jemuž se dlouhodobě věnuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Analýzy z dílny VÚPSV využívají jak internetové stránky pořadatele – organizace Národní týden manželství, z. s.  – tak různá mediální vystoupení. Například v pořadu ČT 1 Studio 6 odkázala 16. února 2022 Marie Nováková, tisková mluvčí  NTM, na naši Zprávu o rodině 2020.

Letos nabídne Národní týden manželství po celé České republice více než 60 akcí, mezi nimiž nebudou chybět ani kurzy pro manželské páry, přednášky a různá vystoupení v masmédiích.

Publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí nabízejí k debatám o podobách a proměnách partnerství a rodin v České republice řadu klíčových faktů a perspektiv, proto níže uvádíme i několik linků vedoucích k plným textům těchto studií.

 

Tisková zpráva Národního týdne manželství, z. s.,  s grafy převzatými ze Zprávy o rodině 2020  od  VÚPSV: http://www.tydenmanzelstvi.cz/2022/02/09/na-svateho-valentyna-zacne-16-rocnik-narodniho-tydne-manzelstvi/

Rozhovor o NTM  z pořadu ČT 1 Studio 6 ze 16. února 2022 (v čase od cca 53:15): https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100216

Publikace VÚPSV Zpráva o rodině 2020: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpr%C3%A1va%20o%20rodin%C4%9B%202020.pdf/c3bdc63d-9c95-497d-bded-6a15e9890abd

Publikace VÚPSV Bezdětní a postoje k rodičovství: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_487.pdf

Kategorie Aktuality CZ.