Výzkumná pracovnice VÚPSV Olga Nešporová v diskusním pořadu České televize o smrti a pohřbívání

Česká televize vysílala 15. února 2022 další díl pořadu Focus Václava Moravce, tentokrát nazvaný Život se smrtí. Jednou ze šestice pozvaných byla socioložka Olga Nešporová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

 

Olga Nešporová se problematikou smrti zabývá dlouhodobě, její význam v oblasti sociální politiky analyzovala například v článku Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik v časopise Fórum sociální politiky. Stať je dostupná zde: https://old.rilsa.cz/2011/12/09/smrt-a-umirani-opomijene-tema-verejnych-politik/

Další studie VÚPSV upozorňovala na důležité socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti, dostupná je zde:

 

Projekt VÚPSV Sociální dopady individualizace smrti na současnou českou společnost přinesl mnoho zajímavých výsledků, seznam publikačních výstupů tohoto projektu je k dispozici zde:

https://old.rilsa.cz/projekty/seznam-publikaci-vazanych-k-projektu/?projekt=177&site

Odkaz na výše zmíněný pořad ČT Život se smrtí v i-Vysílání:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/222411030530002/

Kategorie Aktuality CZ.