1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky: mj. o náhradní rodinné péči, sociální ochraně rodin s dětmi a o sociálních dopadech Zelené dohody pro Evropu

Únorové vydání časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

Z obsahu 1. čísla vybíráme:

Recenzované články                                                               

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

Jana Barvíková – Jana Paloncyová

Systém sociální ochrany rodin s dětmi v ČR ve srovnání se systémy sociální ochrany rodin s dětmi ve vybraných evropských zemích

Dana Hobzová

Diskuse

Co lze očekávat od základního příjmu? Sociální a civilizační změnu

Marek Hrubec – Martin Brabec

Anketa

Sociálně politické a sociálně-ekonomické dopady unijní Zelené dohody pro Evropu

Poznatky z praxe

Další aktivity projektu MPSV „Krajská rodinná politika“

Jitka Chrtková – Jana Sládková Filipčíková

Knihy, které nezestárly

Jan Keller připomíná knihu  Ulricha Becka „Riziková společnost“

Recenze

Sociolog Martin Spurný hodnotí publikaci  „Neznámá společnost“

Ekonom Jan Mertl  recenzuje knihu „Česká jízda“

                                              

Celé 1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky je k dispozici zde: https://old.rilsa.cz/2022/02/24/forum-socialni-politiky-1-2022/

Kategorie Aktuality CZ.