Co lze očekávat od základního příjmu? Sociální a civilizační změnu

Marek Hrubec − Martin Brabec

Text se snaží více a specificky artikulovat hlavní výkladové linie naší knihy Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny především v návaznosti na rozbory a reflexe, které v předchozích číslech časopisu Fórum sociální politiky provedli Jiří Silný, Jiří Mertl a Michal Šoltés.  Článek se zabývá za prvé komparací teoretické a praktické perspektivy. Za druhé se věnuje koncepci a přístupům k základnímu příjmu. Za třetí se zaměřuje na různá hlediska jeho financování. Závěrem zdůrazňuje sociální změnu, kterou by základní příjem mohl přinést.

Hrubec, Marek, Co lze očekávat od základního příjmu Sociální a civilizační změnu. FSP, č. 1, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .