Neznámá společnost

Martin Spurný

Recenzovaná kniha je složena z několika samostatných esejů. Jejich spojujícím prvkem je aktuální ukotvení v soudobé české debatě. Jedná se o velmi aktuální témata, například bezdomovectví, suburbanizace, klimatická změna nebo dezinformace. Jsou ilustrována především na  současných českých příkladech. Autor pro jejich výklad využívá celou řadu konceptů z různých oblastí sociálních nebo humanitních věd a zasazuje je s ohledem na populárně naučný formát čtivě, krátce a výstižně do širších souvislostí.

Spurný, Martin, Neznámá společnost. FSP, č. 1, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .