Systém sociální ochrany rodin s dětmi v ČR v komparaci se systémy sociální ochrany rodin s dětmi ve vybraných evropských zemích

Dana Hobzová

Abstrakt
Článek přináší analýzu systémů sociální ochrany rodin s nezaopatřenými dětmi v devíti evropských zemích zařazených pro tento účel do skandinávského a kontinentálního modelu sociálního státu. Cílem je analyzovat podmínky nároku na hmotnou podporu rodin s dětmi v průběhu  celého jejich životního cyklu − od období před narozením dítěte po emancipaci mladého dospělého. Autorka předkládá dvě hypotézy: česká úprava testovaného přídavku na dítě neodpovídá standardům platným ve sledovaných zemích a délka rodičovské dovolené přesahuje délku  obvyklou ve sledovaných zemích. Obě hypotézy byly analýzou potvrzeny. Článek dále předkládá návrh alternativního modelu systému sociální ochrany rodin s dětmi inspirovaného švédským modelem − zahrnuje univerzální přídavek na dítě a garanci kratších pracovních úvazků.

Klíčová slova: rodinná politika, sociální politika, sociální ochrana, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, mateřský příspěvek

Hobzová, Dana, Systém sociální ochrany rodin s dětmi v ČR v komparaci se systémy. FSP, č. 1, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .