Ohlasy výzkumů VÚPSV v médiích: k proměnám rodičovských rolí za „lockdownů“ a k neplacení výživného

V nedávné době přilákaly pozornost novinářů i ty z výzkumů VÚPSV, které se zabývaly proměnami rodičovských rolí během koronavirových uzávěr a problematikou neplacení výživného. Jako vždy v takových případech doplňujeme k mediálním textům odkazy na plné verze příslušných studií Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

23. února se konal online kulatý stůl Péče – popelka společnosti i ekonomiky. Výzkumná pracovnice VÚPSV Anna Šťastná zde představila dílčí výsledky výzkumu Současná česká rodina, jehož je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí partnerem. A. Šťastná se věnovala tomu, nakolik se během koronavirových uzávěr proměnilo rozdělení rodičovských rolí v rodinách s alespoň jedním dítětem mladším 14 let.

Českou tiskovou kancelář zaujala například tato zjištění:  „V úplných rodinách s aspoň jedním dítětem do 14 let poměrně dominantně bez ohledu na pandemickou vlnu v téměř polovině rodin hlavní celodenní péči převzala při uzavření škol žena. Muž se na hlavní péči nikterak nepodílel. Rodiny, kde převzal péči muž a žena na ní neparticipovala, byly v naprosté menšině“.

Zprávu ČTK převzaly například webové stránky měsíčníku Týden, zpravodajský portál NášREGION.cz a Haló noviny.

Zpravodajský portál Českého rozhlasu iROZHLAS.cz se své zprávě z 20. února věnoval vývoji počtu rodičů, kteří na své dítě neplatí výživné. V textu se uvádí, že příšlušné analýzy ministerstva spravedlnosti odkazují také na studii VÚPSV Neúplné rodiny.  Portál iROZHLAS.cz cituje Sylvu Höhne, spoluautorku této studie: „S nižším vzděláním bývají spojeny horší pracovní podmínky, takže pravděpodobnost, že ten druhý z rodičů bude bez příjmu, je vyšší. Na druhou stranu u rodičů s vysokoškolským vzděláním a lepším příjmovým zajištěním můžeme čekat vyšší snahu se dohodnout a brát v potaz zájem dětí a zajištění jejich potřeb“.

Linky pro zájemce o další informace:

– plné znění studie VÚPSV Neúplné rodiny: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf

– průběžně publikované výstupy projektu Současná česká rodina, jehož je VÚPSV partnerem: https://ggp-cz.fss.muni.cz/

– linky na výběr z předchozích mediálními ohlasů projektu Současná česká rodina:

https://old.rilsa.cz/2021/08/03/prvni-vysledky-vyzkumu-soucasna-ceska-rodina/

– tisková zpráva spolku Aperio o kulatém stole na téma Péče – popelka společnosti i ekonomiky (23. 2. 2022): https://www.aperio.cz/clanky/kulaty-stul-pece-popelka-spolecnosti-i-ekonomiky

– zpráva měsíčníku Týden:

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/v-polovine-rodin-byla-za-lockdownu-pece-o-deti-jen-na-matkach_556120.html

– zpráva portálu NášREGION.cz:

https://nasregion.cz/kdo-se-behem-lockdownu-vice-staral-o-deti-vysledek-vyzkumu-vas-neprekvapi-258107/

– zpráva portálu iROZHLAS.cz:   https://www.irozhlas.cz/ekonomika/placeni-vyzivneho-pokles-neplaticu_2202201703_zuj

Kategorie Aktuality CZ.