Třetí letošní policy brief VÚPSV: Homoparentální rodiny v České republice

Svými policy briefs nabízí VÚPSV stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Třetí letošní číslo z ediční řady Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., přináší zejména hlavní zjištění odborné monografie Nešporová, Olga: Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. 94 stran. – ISBN 978-80-7416-410-1 (print), 978-80-7416-411-8 (pdf).

Nový policy brief shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu homoparentálních rodin, tedy rodin či domácností, ve kterých jsou děti vychovávány rodičovským párem stejného pohlaví.

Z hlavních poznatků vybíráme:

Počty homoparentálních rodin, tedy rodin, kde v jedné domácnosti děti vychovávají dva rodiče stejného pohlaví, v České republice v posledních letech významně narůstají. Lze odhadovat, že v takových rodinách dnes žijí tisíce dětí.

Možnosti realizace rodičovství jsou jednodušší pro ženské páry než pro mužské. Lesby nejčastěji volí domácí inseminaci se známým nebo anonymním dárcem, dále početí na klinice, kde ale musí mít partnera – muže, případně mají děti z heterosexuálního partnerství. Gayové musí najít vhodnou matku, která by s nimi dítě „sdílela“ nebo jim je přenechala, případně se mohou stát pěstouny či si dítě osvojit. Všechny tyto cesty mají významná úskalí.

Právní postavení stejnopohlavních rodičů je značně nerovné, vždy jen jeden z páru může být biologickým a zákonným zástupcem dítěte, druhý rodič je toliko rodičem sociálním a nemá a nemůže v ČR získat právní vztah k dítěti, které vychovává. Tuto nerovnováhu vnímají stejnopohlavní rodiče jako velkou nejistotu; přináší jim i reálné obtíže v každodenním životě.

Plné znění monografie Homoparentální rodiny: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_486.pdf

Kategorie Aktuality CZ.