Aktuálně.cz o rodinných sociálních dávkách s odkazy na studii otištěnou v časopise Fórum sociální politiky

Online deník Aktuálně.cz, jeden z nejčtenějších českých mediálních portálů, dnes uveřejnil článek o problematice českých rodinných sociálních dávek. Hlavním zdrojem článku byla studie otištěná v časopise Fórum sociální politiky, vydávaném Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

 

Novinářku Kateřinu Hovorkovou zaujalo zejména zjištění, že české rodinné dávky jsou nastaveny problematicky, neboť například na přídavek na dítě může dosáhnout rodina, která disponuje velkým jměním, zatímco řada nemajetných rodin na tuto dávku nárok nemá.

Autorku z Aktuálně.cz zaujal i návrh na celkovou změnu systému českých rodinných dávek. Studie právničky Dany Hobzové publikovaná ve Fóru sociální politiky upřednostňuje skandinávský model: „Potenciální změny se dotýkají celkové koncepce mateřské dovolené, rodičovské dovolené a peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Změna by se měla rovněž dotknout délky rodičovské dovolené, která je v kombinaci se stávající úpravou rodičovského příspěvku nejdelší ze sledovaných zemí. Změna v charakteru rodičovského příspěvku ve formě garance nároku na kratší pracovní dobu by značně usnadnila návrat žen do zaměstnání.“

Jak uvádí Aktuálně.cz, podle Dany Hobzové by stát mohl vyplácet „jakýsi jednotný rodičovský příspěvek, který by se odvíjel od výše příjmu před narozením dítěte a podle varianty čerpání rodičovského příspěvku, kterou by si rodina vybrala. V případě, že by rodič nepracoval, by byl vyplácen v plné míře, v poměrné míře pak pokud by měl rodič částečný úvazek. U výše příspěvku by byl uplatněn princip zásluhovosti. Platila by také jednotná rodičovská dovolená, ve které by se spojila česká mateřská a rodičovská dovolená, případně i ošetřovné.“

Přídavek na dítě by se změnil „na univerzální dávku pro všechny rodiny bez rozdílu, a to pro děti od narození do doby ukončení studia nejdéle do 19 či 26 let. Nebylo by nutné o dávku žádat ani nic dokládat, dávka by byla vyplácena automaticky.“
(Zvýraznění doplnila redakce webu VÚPSV.)

 

Článek online deníku Aktuálně.cz: https://zpravy.aktualne.cz/finance/socialni-davky-pro-rodiny-s-detmi-maji-chyby-chce-to-zmenu-s/r~1034368ab98a11ecabca0cc47ab5f122/

Studie Dany Hobzové z letošního únorového čísla Fóra sociální politiky:  https://old.rilsa.cz/2022/02/24/system-socialni-ochrany-rodin-s-detmi-v-cr-v-komparaci-se-systemy-socialni-ochrany-rodin-s-detmi-ve-vybranych-evropskych-zemich/

Plné znění všech vydání časopisu Fórum sociální politiky v internetovém archivu:  https://old.rilsa.cz/casopis/archiv-cisel/

Kategorie Aktuality CZ.