Videozáznam přednášky výzkumných pracovnic VÚPSV „Péče o děti po rozchodu rodičů“

Výzkumné pracovnice VÚPSV Jana Barvíková, Sylva Höhne a Jana Paloncyová pronesly 3. března 2022 přednášku „Péče o děti po rozchodu rodičů“, v jejímž rámci představily dílčí zjištění z projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ (2019–2022).

Z videozáznamu volně dostupného na YouTube se dozvíte mimo jiné:

– o vývoji rozvodovosti v České republice a o názorech české veřejnosti na uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu rodičů (Jana Paloncyová);

– o vyživovací povinnosti a výživném v soudních statistikách a ve veřejném mínění (Sylva Höhne);

– o tom, jak vnímají domov mladí lidé se zkušeností rozpadu rodiny; co podle nich přispívá k tomu, že se dítě ne/cítí v domácnosti svého rodiče doma, a jak vnímají negativa a pozitiva střídavé péče (Jana Barvíková).

Videozáznam na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T1zX4cQZeOg&t=30s

Další informace o projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ a jeho dosavadní výstupy najdete zde: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=337

Kategorie Aktuality CZ.