Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19

Sylva Höhne

Abstrakt
Článek se zabývá současnou materiální životní úrovní a životní spokojeností české populace a vlivem, který na ně měla koronavirová pandemie. Analýza využívá data pilotní studie výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and  Gender Programme. Materiální životní podmínky a celková životní spokojenost jsou spolu úzce provázány. Jsou přitom determinovány i dalšími faktory, především ekonomickým a sociálním zázemím, fyzickým a psychickým zdravím. Pandemie covidu-19 a související protiepidemická  opatření značně (negativně) ovlivnila životy občanů ČR po materiální i nemateriální stránce. Mezi prosincem 2020 a dubnem 2021 klesla životní spokojenost a duševní pohoda populace ČR, zvláště pak mladých lidí do 30 let. Nepříznivě se v životní spokojenosti projevilo také zhoršení  příjmové úrovně. Životní pohodu rodin s dětmi do 15 let snižovalo obtížnější slaďovaní pracovních a rodinných závazků v souvislosti se zajištěním péče o děti a s distančním vzděláváním dětí.

Klíčová slova: materiální životní podmínky, životní spokojenost, pandemie covid-19, kvantitativní výzkum, Česká republika

Höhne, Sylva, Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. FSP, č. 2, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .