Ředitel VÚPSV/RILSA Robin Maialeh pro Seznam Zprávy o rostoucím ohrožení chudobou

Internetový zpravodajský portál Seznam Zprávy přinesl 17. května 2022 analytický článek věnovaný chudobě, respektive příjmové chudobě v České repubulice. Jedním z citovaných respondentů je i ekonom Robin Maialeh, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Článek serveru Seznam Zprávy prosazuje názor, že skutečná chudoba v ČR nikomu nehrozí, zároveň ale varuje před rostoucím rizikem konfliktu mezi chudými a bohatými.

Pro zájemce zde uvádíme plné znění jedné z odpovědí, které Seznamu Zprávy poskytl ekonom Robin Maialeh, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Jde o odpověď na otázku, zda je možné definovat společenskou skupinu, která bude postižena změnou spotřebního chování vynucenou současnou cenovou krizí:

„Například z výzkumu domácností prováděném Evropskou centrální bankou (Consumer Expectations Survey) vyplývá, že nejohroženějšími skupinami obyvatel jsou v průměru mladí, ženy a lidé s nízkými příjmy, což mívá skrze spotřebu větší dopad na agregátní poptávku, než pokud by břímě krize nesly ve větší míře příjmově či majetkově nejvyšší kohorty. Pak se ale ptejme, jak kupříkladu zrušení daně z nabytí nemovitosti nebo zrušení superhrubé mzdy pomáhá tyto nesnáze řešit. Smutnou odpovědí je, že takováto opatření zmíněné dysbalance ještě více prohlubují – zvyšují úspory nejbohatších, nepodporují spotřebu nejpotřebnějších a zároveň jsou enormně nákladná. Standardní přístup k řešení těchto otázek spočívá v nastavení daňového systému tak, aby zajišťoval mimo jiné i dostatečné příjmy. K tomu ovšem není vůle, a tak se problém řeší různými dávkami vyplácenými na dluh, což v kombinaci s možným oslabováním agregátní poptávky bude vytvářet další tlak na veřejné finance.“

Článek serveru Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-na-ceste-ke-konfliktu-mezi-chudymi-a-bohatymi-202418#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Kategorie Aktuality CZ.