Nový policy paper VÚPSV/RILSA

23.6.2022
Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě […]

Listina v kontextu společenských změn

23.6.2022
Vladimír Barák Kudrna, Jan (ed.): Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, […]

The New World of Work

23.6.2022
Jan Mertl Vaughan-Whitehead, Daniel − Ghellab, Youcef − Munoz de Bustillo Llorente, Rafael (eds.): The New World of Work − […]

Nová monografie VÚPSV/RILSA

23.6.2022
KUCHAŘOVÁ, Věra − NEŠPOROVÁ, Olga − SVOBODOVÁ, Kamila − HÖHNE, Sylva − PALONCYOVÁ, Jana: Úplné rodiny s dětmi [Complete Families […]

Proměny sociální otázky

23.6.2022
Jan Keller Castel, Robert: Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris: Fayard 1995. Článek pojednává o […]