VÚPSV/RILSA hledá pro výzkumné rozhovory respondenty/-ky s malými dětmi a zhoršenou ekonomickou situací

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí hledá respondentky a respondenty – rodiče nezletilých dětí, jejichž ekonomická situace se v posledních měsících výrazně zhoršila. Sháníme rodiče, kteří žijí se svým partnerem/-kou a nezletilými dětmi ve společné domácnosti.

–  odměna za rozhovor je 520 Kč;

–  veškeré informace, které nám poskytnete, považujeme za striktně důvěrné.
Před zpracováním budou anonymizovány;

– rozhovory probíhají od června 2022 dle Vašich časových možností v místě, které si určíte (v rámci celé České republiky), a to osobně, on-line (Skype, WhatsApp apod.), případně po telefonu.

Do výzkumu se můžete přihlásit zasláním e-mailu na adresu olga.nesporova@vupsv.cz nebo SMS či telefonicky na +420 778 745 126.

Kontakt pro případné další informace:

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
výzkumná pracovnice
e-mail: olga.nesporova@vupsv.cz; tel.: +420 778 745 126

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,
Dělnická 213/12, Praha 7
www.vupsv.cz

Kategorie Aktuality CZ.