Case manažer v systému sociálních a zdravotních služeb

Michaela Šímová

Článek se zabývá rolí case manažera v systému sociálních a zdravotních služeb, přibližuje jeho kompetence a odpovědnosti a dává je do souvislosti s cílovou skupinou seniorů. Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. Case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o takové seniory a důležitým prvkem při hledání funkční spolupráce zdravotnických a sociálních služeb v české realitě sociálně zdravotního pomezí.

Šímová, Michaela, Case manažer v systému sociálních a zdravotních služeb FSP, č. 3, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .